Γραφήματα Τάσης Καιρού // Graphs generated by Meteohub

Θερμοκρασία


Last 48 hours

Θερμοκρασία-CPU for Raspberry PI


Last 24 hours

Θερμοκρασία/Dew point/Υγρασία/UV


Last 24 hours

Temp Outdoor 3D


Last 48 hours

Ανεμος / Βροχή


Last 48 hours

Ανεμος 3D


Last 1 Years

Ηλιακή Ακτινοβολία


Last 48 hours

Δείκτης UV


Last 48 hours

Solar / UV


Last 48 hours